Home / 2019 / April

Monthly Archives: April 2019

ผลหวยหุ้น 30/04/62 ไทย ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ อินเดีย

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง จีน 054 54 05 ฮั่งเส็งเช้า 876 76 05 ไต้หวัน 773 73 67 เกาหลี 900 00 00 จีนบ่าย 453 53 04 ฮั่งเส็งบ่าย 911 11 70 สิงคโปร์ 020 20 82 อินเดีย 155 55 78 ผลหวยหุ้น 30/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์

Read More »

ผลหวยหุ้น 29/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง จีน 489 89 93 ฮั่งเส็งเช้า 983 83 82 ไต้หวัน 906 06 41 เกาหลี 600 00 67 จีนบ่าย 249 49 33 ฮั่งเส็งบ่าย 281 81 80 สิงคโปร์ 702 02 07 ผลหวยหุ้น 29/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์

Read More »

ผลหวยหุ้น 26/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 524 24 34 จีน 860 60 02 ฮั่งเส็งเช้า 367 67 87 ไต้หวัน 247 47 39 เกาหลี 033 33 88 นิเคอิบ่าย 873 73 85 จีนบ่าย 082 82 80 ฮั่งเส็งบ่าย 501 01 21 สิงคโปร์ 695 95 67 อินเดีย 733 33 47 ผลหวยหุ้น 26/04/62 ไทย นิเคอิ …

Read More »

ผลหวยหุ้น 25/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 099 99 99 จีน 751 51 76 ฮั่งเส็งเช้า 601 01 82 ไต้หวัน 986 86 22 เกาหลี 021 21 68 นิเคอิบ่าย 758 58 58 จีนบ่าย 762 62 65 ฮั่งเส็งบ่าย 980 80 03 สิงคโปร์ 028 28 15 ผลหวยหุ้น 25/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

Read More »

ผลหวยหุ้น 24/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 442 42 32 จีน 062 62 04 ฮั่งเส็งเช้า 945 45 79 ไต้หวัน 764 64 96 เกาหลี 089 89 44 นิเคอิบ่าย 000 00 74 จีนบ่าย 627 27 61 ฮั่งเส็งบ่าย 583 83 41 ผลหวยหุ้นวันนี้ 24/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้น 23/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 541 41 49 จีน 272 72 59 ฮั่งเส็งเช้า 835 35 91 ไต้หวัน 568 68 97 เกาหลี 133 33 88 นิเคอิบ่าย 974 74 84 จีนบ่าย 466 66 65 ฮั่งเส็งบ่าย 324 24 02 สิงคโปร์ 347 47 23 ผลหวยหุ้นวันนี้ 23/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้น 22/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 100 00 44 จีน 093 93 31 ไต้หวัน 771 71 21 เกาหลี 245 45 88 นิเคอิบ่าย 790 90 34 จีนบ่าย 431 31 93 สิงคโปร์ 770 70 12 ผลหวยหุ้นวันนี้ 22/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้น 19/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 341 41 29 จีน 324 24 43 ไต้หวัน 850 50 48 เกาหลี 257 57 46 นิเคอิบ่าย 056 56 44 จีนบ่าย 824 24 57 ผลหวยหุ้นวันนี้ 19/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้น 18/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 273 73 24 จีน 905 05 38 ฮั่งเส็งเช้า 283 83 85 ไต้หวัน 202 02 24 เกาหลี 911 11 54 นิเคอิบ่าย 012 12 85 จีนบ่าย 767 67 76 ฮั่งเส็งบ่าย 326 26 42 สิงคโปร์ 758 58 06 ผลหวยหุ้นวันนี้ 18/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้น วันที่ 17/04/62 ไทยเช้า เที่ยง เย็น นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 932 32 66 จีน 955 55 91 ฮั่งเส็งเช้า 247 47 40 ไต้หวัน 726 26 41 เกาหลี 265 65 04 นิเคอิบ่าย 797 97 31 จีนบ่าย 443 43 79 ฮั่งเส็งบ่าย 468 68 19 สิงคโปร์ 864 64 60 ผลหวยหุ้นวันนี้ 17/04/2019

Read More »