หวยหุ้น

ผลหวยหุ้น 23/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 541 41 49 จีน 272 72 59 ฮั่งเส็งเช้า 835 35 91 ไต้หวัน 568 68 97 เกาหลี 133 33 88 นิเคอิบ่าย 974 74 84 จีนบ่าย 466 66 65 ฮั่งเส็งบ่าย 324 24 02 สิงคโปร์ 347 47 23 ผลหวยหุ้นวันนี้ 23/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้น 22/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 100 00 44 จีน 093 93 31 ไต้หวัน 771 71 21 เกาหลี 245 45 88 นิเคอิบ่าย 790 90 34 จีนบ่าย 431 31 93 สิงคโปร์ 770 70 12 ผลหวยหุ้นวันนี้ 22/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้น 19/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 341 41 29 จีน 324 24 43 ไต้หวัน 850 50 48 เกาหลี 257 57 46 นิเคอิบ่าย 056 56 44 จีนบ่าย 824 24 57 ผลหวยหุ้นวันนี้ 19/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้น 18/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 273 73 24 จีน 905 05 38 ฮั่งเส็งเช้า 283 83 85 ไต้หวัน 202 02 24 เกาหลี 911 11 54 นิเคอิบ่าย 012 12 85 จีนบ่าย 767 67 76 ฮั่งเส็งบ่าย 326 26 42 สิงคโปร์ 758 58 06 ผลหวยหุ้นวันนี้ 18/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้น วันที่ 17/04/62 ไทยเช้า เที่ยง เย็น นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 932 32 66 จีน 955 55 91 ฮั่งเส็งเช้า 247 47 40 ไต้หวัน 726 26 41 เกาหลี 265 65 04 นิเคอิบ่าย 797 97 31 จีนบ่าย 443 43 79 ฮั่งเส็งบ่าย 468 68 19 สิงคโปร์ 864 64 60 ผลหวยหุ้นวันนี้ 17/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้น 12/04/62 หุ้นไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 190 90 52 จีน 083 83 57 ฮั่งเส็งเช้า 220 20 25 ไต้หวัน 530 30 47 เกาหลี 033 33 36 นิเคอิบ่าย 056 56 18 จีนบ่าย 234 34 06 ฮั่งเส็งบ่าย 976 76 31 สิงคโปร์ 198 98 16   ผลหวยหุ้นวันนี้ 12/04/2019 

Read More »

ผลหวยหุ้น วันที่ 11/04/62 ไทยเช้า เที่ยง เย็น นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 787 87 70 จีน 962 62 46 ฮั่งเส็งเช้า 101 01 55 ไต้หวัน 877 77 37 เกาหลี 097 97 05 นิเคอิบ่าย 138 38 81 จีนบ่าย 840 40 68 ฮั่งเส็งบ่าย 945 45 11 สิงคโปร์ 082 82 17 อินเดีย 701 01 66   ผลหวยหุ้นวันนี้ 11/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้น วันที่ 10/04/62 ไทยเช้า เที่ยง เย็น นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ   รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 916 16 43 จีน 796 96 66 ฮั่งเส็งเช้า 155 55 94 ไต้หวัน 814 14 54 เกาหลี 402 02 06 นิเคอิบ่าย 757 57 02 จีนบ่าย 508 08 54 ฮั่งเส็งบ่าย 956 56 93 สิงคโปร์ 765 65 05 อินเดีย 535 35 87   ผลหวยหุ้นวันนี้ 10/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้น วันที่ 09/04/62 ไทยเช้า เที่ยง เย็น นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ   รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 219 19 46 จีน 819 19 32 ฮั่งเส็งเช้า 932 32 17 ไต้หวัน 160 60 03 เกาหลี 496 96 88 นิเคอิบ่าย 259 59 94 จีนบ่าย 662 62 75 ฮั่งเส็งบ่าย 749 49 34 ผลหวยหุ้นวันนี้ 09/04/2019

Read More »

ผลหวยหุ้นต่างประเทศ 08/04/62 นิเคอิ ฮานอย ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี สิงค์โปร์ อินเดีย

ผลหวยหุ้นต่างประเทศวันนี้ 08/04/2019 รอบ 3บน 2บน 2ล่าง นิเคอิเช้า 934 34 16 จีน 604 04 76 ฮั่งเส็งเช้า 351 51 19 ไต้หวัน 057 57 19 เกาหลี 408 08 96 นิเคอิบ่าย 165 65 85 จีนบ่าย 187 87 93 ฮั่งเส็งบ่าย 715 15 83 สิงคโปร์ 542 42 22 เวียดนาม(ฮานอย) 110 10 47 อินเดีย 053 53 70 …

Read More »